STÅLKANT MED FODBESLAG

Kantsætning fod er betegnelsen for vores kantsætning med fodbeslag. Denne har indvendig fod og 4 bolte og egner sig særligt for byrum og bolig. Denne kantsætning kan placeres på hårde underlag som fliser, asfalt eller beton med grus. Der findes ikke to ens opgaver vedrørende kantsætning, derfor kan vi altid imødekomme andre mål og størrelser.

Bedkant – særligt for byrum og bolig områder hvor terrænsikring ikke er nødvendig

God kantsætning giver et rigtigt godt finish og får anlægsarbejdet til at fremstå elegant og stilfuldt. Bedkanter opsættes typisk som afgrænsning af blomsterbede, højbede og stier eller mellem forskellige typer belægning og niveauer i terrænet. Derudover er kantsætning en effektiv terrænsikring og benyttes ofte i klimatilpasnings projekter, f.eks ved at opførsel af skybrudsveje og regnvandsmagasiner.