Vejmarkering


Markering af vej kan være anvendeligt i flere forskellige sammenhænge. Det kan være nødvendigt i forbindelse med markering af stier, gangruter og ved fortove. Vores markeringssøm er især nødvendige for dårligt seende, da de kan mærke dem med blindestokken og derfor holde sig indenfor et bestemt område. Vejmarkering anvendes også som afmærkning til parkeringsbåse og i andre trafik relaterede sammenhænge.