Vejmarkering


Vejmarkering i form af markeringssøm kan anvendes i flere forskellige sammenhænge. De kan blandt andet bruges i forbindelse med markering af stier, gangruter og ved fortove. De er især meget anvendelige for dårligt seende, da de kan mærke vejsøm med blindestokken og derfor holde sig indenfor et bestemt område. Du ser ligeledes vejmarkering i form af markeringssøm og vejbomme som afmærkning til parkeringsbåse og i andre trafik relaterede sammenhænge.