Klimatilpasning med grønne attraktive områder i byerne - areal armering, kantafgrænsninger, bænke løsninger og plantebede fra BY BANG


Det er åbenlyst, at klimaet har ændret sig de seneste år og alt tyder på at klimaforandringerne bliver mere tydelige i form af mere regn, kraftigere regn, hyppigere skybrud og mildere vintre. Kort sagt mere nedbør, mere vand fra oven.


Derfor har alle landets kommuner udarbejder klimatilpasningsplaner (www.klimatilpasning.dk) og implementerer LAR, regnvandshåndtering og separation for at undgå ukontrollerede oversvømmelser og for at aflaste den eksisterende infrastruktur.


Etablering af grønne områder og regnbede og nedsivningsområde har vist sig at være en hurtig, billig og effektiv måde at håndtere vandmasserne på. Hovedparten af disse vil blive (gen)etableret i byer og bynære miljøer til glæde for borgerne der får adgang til disse nye uderum, parker, anlæg og grønne bypletter.

Rekreative og funktionelle områder i byliv og bylandskab med vandet som en rekreativ ressource


BY BANG har et bredt udvalg af produkter for indretning og sikring af bæredygtige rekreative bypletter. Vi har produkter og elementer i recyclingplast, gummi, corten eller galvaniseret stål. Hver især har materialerne deres individuelle styrker afhængigt af projektets rammer. Vores recyclingplast i 100 % genbrugsplast, kan ikke suge vand og derfor ikke rådne. Disse produkter er fantastiske i vådeområder, da de har en lang levetid både funktionelt og æstetisk. Vores program af recycling produkter består af møbler, palisader, kanter, sten og armering. Recyclingplasten kan bidrage til en værdiskabende og bæredygtig vandhåndtering.


Hos BY BANG arbejdes der projekt orienteret, hvilket betyder at vi kan tegne, designe og producere møbler og inventar der passer i projektets arkitektoniske kvalitet. Multifunktionelle og moderne møbel arrangementer med bæredygtig beklædning. Møbler og inventar der skaber en oplevelse for beboere og besøgende. Se igennem vores referencer, hvor vi laver projektorienterede løsninger.


Vi her eget smedeværksted med over 30 års erfaring og kan producere stål emner for større belastninger til sikring af terræn. BY BANG er din professionelle producent, leverandør og sparringspartner for landskabsarkitekter og kommuner.