Græsarmering i genbrugsplast

Græsarmering benyttes til at forstærke u befæstede områder, så som indkørsler, parkeringspladser, græsplæner, gang- og cykelstier, tilkørselsveje og campingpladser. Armering hjælper med at undgå spordannelse og får området til at se pænt og naturligt ud. Derudover har armeringen også den egenskab, at det effektivt, får regnvandet til at sive ned i jorden, uden at der dannes vejhuller og ujævnheder.

Græsarmering i genbrugsplast er nemt at lægge. Det kan enten ligges direkte oven på jorden eller også kan der graves og ligges et godt bærelag som fundament til græsarmeringen.

Grønne områder

Ønskes der et grønt område, opnås langt de bedste resultater ved at benytte et rodvenligt bærelag (det såkaldte "gartnermakadam") som typisk består af 32-64 mm skræver, som iblandes med ca. 20-25% muld. Afretningslaget beskaffenhed afhænger også af, om man ønsker et grønt område eller man vælger at fylde cellerne med sted eller lignende.

De nævnte forslag til opbygninger af græsarmerings bærelag er kun eksempler. I hvert enkelt tilfælde må opbygningen vurderes ud fra underbundens beskaffenhed og hvilke belastninger belægningen udsættes for.

Bærelag

Bærelaget under stenfyldte blokke vil normalt være mekanisk stabilgrus, komprimeret grus eller skærve-blanding, knust beton eller asfalt.
  • Ved gangareal/persontrafik: 20-30 cm bærelag
  • Til personbiler: 20-30 cm bærelag
  • Til lastbiltrafik: 40-50 cm bærelag

  • bærelag til græsarmering