10 års rustgaranti

På alle vores affaldsbeholdere tilbyder vi 10 års rustgaranti fra leveringsdatoen. Det gør vi i og med at alle produkter fra By Bang fremstilles af højeste kvalitet.

Affaldsspande fra By Bang gennemgår en længere proces fra vi modtager det rå stål, til kunden får det færdige produkt.

 • Stålet vandskæres og skarpe kanter slibes
 • Affaldsspandene valses/opsvejses og prøve samles
 • Galvaniseres
 • Før pulverlakering slibes de igen, således at der ikke er nogle skarpe kanter.
 • Affaldsspandende primes og pulverlakeres
 • Spandende samles efter pulverlakering
 • Kvalitetskontrol af det færdige produkt

*Garantien forudsætter at galvaniseringen ikke er slået af.

Der skal herunder kunne dokumenteres at monteringen har været retmæssig forsvarlig.

Garantien dækker ikke skader, fejl eller korrosion som følge af:

 • Udefrakommende skader så som hærværk, stenslag, syre fra hunde tis osv.
 • Samt ved manglende vedligeholdelse.
 • Ved kystnære områder skylles affaldsbeholderes 2 gange årligt, for at fjerne evt. salt.
 • Vask affaldsbeholderen regelmæssigt; fjern salt, sand, isfjerningsmidler, olietjære, træsaft, fugleklatter, urin fra dyr, og andre potentielt skadelige materialer med det samme de konstateres på affaldsbeholderen.

Ønsker du at reklamere over produktet, skal vi bede dig kontakte os hurtigst muligt på mail; info@bybang.dk

Vi vil hurtigt muligt afgøre hvorvidt skaden er omfattet af garantien. Er dette tilfældet, vil By Bang fremskaffe de Nødvendige reservedele eller som et alternativ erstatte produktet med et lignende produkt.

Skulle der være opstået en skade på galvanisering som By Bang ikke er ansvarlig for, kan området slibes med korn 120, Og behandles med zinkspray.

Gå til skraldespande