Tillad adgang efter behov


Fordelen ved vippe pullerter er, at de kan vippes op og ned efter behov. Dermed er der mulighed for, at tillade adgang til køretøjer hvis der er behov for dette. Pullerten vippes via et beslag i bunden. Beslaget er boltet fast til underlaget. Denne type stele benyttes ofte på pladser hvor der afholdes cirkus, koncerter, kræmmermarkeder mm.