Tag-arkiv: bro

flydebro i vedligeholdsfrit genbrugsplast planker

I genbrugsplanker

BY BANG flydebro er bygget op omkring en ramme fremstillet af Azobé træ, der er særligt velegnet for vådområder da den er ekstrem holdbar og modstandsdygtig overfor bl.a pæleorm. Udenpå træet monteres beklædning i vedligeholdelsesfri genbrugsplank, fremstillet af 100 % genbrugsplast. Denne beklædning går ca. 50 mm længere ned mod vandoverfladen end trærammen og der er derfor næsten konstant udluftning omkring trærammen. Hvert flydeelement skal belastes med min 600 kg. for at trærammen presses under vandoverfladen.

Pæleormsresistent badebro

Pæleorm lever dels af træet og dels af den næring fra vandet der suges ind i de gange ormene graver. De lever i havvand med mere end 0,7 % salt. Pælekrebs gnaver overfladiske gange i træet og lever i havvand med mere end 1,5 % salt.

BY BANG´s badebro med azobé træramme er ikke i konstant kontakt med vandet og kræver en belastning på 600 kg. pr. element førend kontakt opstår. Derved er der ikke grobund for angreb af orme. Dertil kommer også hårdheden af træet, hvilken ormene ikke kan bore i.

Flydebroer i solide elementer med stor opdrift

Der går 8 stk. solide pontoner med en opdrift på ca. 800 kg til pr. flydeelement. Disse er fremstillet i PE plast med en kerne af flamingo. En ponton har en volumen på 137 liter og vejer 14 kg. Pontonerne fastmonteres på trærammen og har en dybde på 300 mm.

Flydepontonerne samles med rustfrie beslag. Broen fastgøres til stålrør, der monteres i vandbunden. Disse sikrer og stabiliserer elementerne i strøm og bølger.

Broen beklædes med vedligeholdelsesfri genbrugsplanker planker, som giver en skridsikker belægning selv i en våd tilstand. Derudover kan plankerne ikke splintre og er dermed sikker for små bare børnefødder.

Hos BY BANG fremstiller vi flydebroer efter mål. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak. Vi glæder os til at høre fra dig!

Se en lille video indeholdende denne type bro her.

 

Cykel og gangbroen fremstillet i solidt galvaniserset stål med betonanslag i hver ende

Randers Kommune fik i 2014 indgået et forlig til udbygning af cykel- og sti-nettet i kommunen.

Med gode cykelforbindelser i centrum, var det på tide at inddrage udkantsområderne kommunens nordvestlige hjørne – her tale om Fårup-Nørbæk området.

I den nordlige del af Fårup by, har en sti bl.a. ikke været færdiggjort, som et levn fra de gamle kommuneinddelinger. Stien mellem Fårup og Nørbæk har været efterspurgt, da landevejen mellem de to byer er meget smal samt meget befærdet af både tunge og bløde billister.

På forespørgsel fra kommunen kom BY BANG med forslag til cykel og gangbro over åen på strækningen mellem Fårup og Nørbæk. BY BANG har stået for beregninger, design og fremstilling af broens stålkonstruktion på eget værksted. Randers Kommune har selv ønsket, at levere og montere belægning i Robinie træ.

Cykel- og gangbroen er fremstillet i solidt galvaniserset stål med betonanslag i hver ende. Gelænderet er fremstillet i 2 størrelser firkantrør. Broen har 2 punkt belastninger og tåler en personbil belastning på 2000kg.

Se en lille video indeholdende denne sti- og gangbro her.

Renovering af Den Blå Bro - By Bang

Varetegnet over Gudenåen – Den Blå bro – renoveret og forbedret med en længere levetid!

Randers Kommune valgte i marts 2015, at udskifte belægningen på den Blå Bro. Den nuværende var medtaget af mange års slid og blev desuden meget glat, når det var vådt samt dårligt føre om vinteren.

BY BANG A/S (Randers Montage Service) lagde ud med flere løsningsforslag til Randers Kommune, som valgte en belægning i skridsikker og langtidsholdbar kunststof. Broens træ konstruktion var medtaget og er udskiftet til en solid galvaniseret stål konstruktion fremstillet på BY BANGs værksted.

Til arbejdet ude på broen har BY BANG samarbejdet med Daniel Byg og Montage samt anvendt egne smede og håndværkere.

Broen befærdes af mange borgere i Randers Kommune og derfor valgte man, at renovere i aften- og nattetimerne hvor broen var lukket mellem kl. 18 og 06.

Den nye belægning forventes en levetid på 50 år og hele renoveringen koster ca. 1,5 mio. kr. Billederne i galleriet viser før, under og efter renoveringen.