Effekt af støjhegn

I og med at der kommer flere biler på vejene, er det uundgåeligt at der kommer mere støj fra vejene. Dette kan være til stor gene hvis man bor tæt på befærdede veje.

Heldigvis findes der måder hvorpå man kan reducere mængden af støj i sin ejendom eller virksomhed. Den mest effektive måde er at opsætte et støjdæmpende hegn.

De fire vigtigste faktorer for at få et effektivt støjdæmpende hegn er: Tæthed, Afstand, Højde og Vinkel.

Jo tættere materiale desto større støjreducerende effekt. Hos BY BANG producerer vi vedligeholdelsesfrit støjhegn i miljøvenlige tætte genbrugsplanker. Planken har en støjdæmpende effekt på hele 38 dB. Plankerne har en lang levetid og er vedligeholdelsesfrie. De kan ikke rådne, splinte eller miste farve.

Korrekt placering af støj hegn er afgørende for hvor meget virkning hegnet har. Hegnet skal gerne placeres så tæt som muligt ved støjkilden. Eller på de udeområder hvor man oftest befinder sig.

Højden på hegnet er også en væsentlig faktor for hvor effektivt et støjhegn er. Er hegnet for lavt, vil støjen blot passere det, uden mærkbar effekt. Jo højere hegnet er, desto mere effekt har det.

Vinkel eller længde på støjhegn har betydning for hvor meget af støjen der opfanges. Jo større et område hegnet dækker, jo større vinkel dækker det fra køretøjerne. Det vil sige at hegnet ikke har effekt, hvis det kun dækker et par meter ud for ejendommen.

Støjhegn til private

Vores støjhegn testes for støjreducerende effekt

Ved køb af støjværn er der flere faktorer der skal tages højde for. Det er blandt andet støjniveauet, hvordan lyder falder mm. Hertil anvendes der professionelle beregninger, hvilket giver den optimale støjdæmpning.

Som noget særligt tilbyder vi også en top-konstruktion til vores Basso støjhegn, som kan bidrage til yderligere støjreduktion. Beregninger fra DELTA har vist at vores top-konstruktion kan bidrage til en yderligere støjreducering.

Se også en video test af Basso 2 støjhegnet.

Hegn i vedligeholdelsesfri genbrugsplast

Basso 2 er et flot hegn fremstillet i miljøvenlige genbrugsmaterialer. Genbrugsplanker der ikke kan rådne, miste farve eller splinter. Vigtigste af alt så har plankerne en støjdæmpende effekt på hele 38 dB når de er sat sammen i en tæt ramme.

Sandwich panel støjdæmpende hegn med en effekt på hele 30-32 dB. Hegnet er opbygget af paneler montereret i en galvaniseret stålramme. Dette støjhegn er testet og kvalitetssikret i henhold til EN ISO 9001:2000 efter nationale og europæiske standarder.
Læs mere omkring vores materialer her.

Reducer støj i private haver og boliger

Der tilbydes også støjdæmpende hegn til private, som ønsker mere ro i haven eller i boligen. I mange områder i landet ligger husene lige op til trafikerede veje eller motorveje, hvilken gør det svært at slappe af og sænke stressniveauet efter en lang arbejdsdag. Udover sundhedsrisikoen går det også ud over huspriserne, som er væsentligt lavere uden lyddæmpende støjhegn.

Din leverandør af støjdæmpende hegn

BY BANG designer og producerer støjværn – alt under ét og samme tag, hvilket giver en hurtigere proces. Hos os er der ikke så langt fra tanke til handling. Vi har igennem de sidste mange år leveret hegn til reducering af støj og har dermed en stor erfaring inden for området.

Vi er den rette leverandør af støjhegn til det offentlige, store og små virksomheder og til private. I fællesskab finder vi den bedste løsning til den bedste støjreducering for dig. Kontakt os i dag og få en snak om hvad vi kan gøre for dig.

Beskyt dig fra sundhedsrisiko med et støjhegn

I et moderne samfund med tung trafik, vindmøller mm. bliver vi dagligt udsat for støj. Mange mennesker bor endda i områder med uacceptabelt højt støjniveau. Selvom vi som mennesker ikke er plaget af støjen til hverdag, kan det alligevel have en negativ indflydelse på helbredet samt på livskvaliteten. Med et støjhegn kan man reducere støjen, og dermed forbedre ens livskvaliteten og et bedre helbred.

Den største synder inden for støj er trafikstøj. Omkring 28% af alle boliger ligger i områder hvor man er plaget af støj fra biler, lastbiler osv. Selvom man ikke føler sig generet af støjen i dagligdagen, kan det have indflydelse på ens helbred og ens livskvalitet. Man kan få forhøjet blodtryk og dermed forøget risiko for hjertesygdomme. Hormonelle påvirkninger, hovedpine, søvnforstyrrelser og stress. Det er både børn og voksne der bliver påvirket af støjen.

Bor man i et område med støj og er man usikker på, om støjen er så kraftigt at, den påvirker ens helbred ubevidst, så kan man kontakte en professionel og få målt hvor mange dB støjen er på. Viser det sig at man er nødsaget til at reducerer larmen, så er en støjskærm det optimale valg.

Viste du at støjgener kan give forhøjet blodtryk, høreskader, forstyrrelser i søvn – også selvom vi ikke føler os generet af støjen. Børn der befinder sig i støj i længere perioder kan få problemer med sprogudviklingen, koncentrationen og deres indlæringsevne.