Græsarmering ECO blokke
Armering stella

Forstærkning af ubefæstede områder

Græsarmering benyttes til at forstærke ubefæstede områder, så som indkørsel, parkeringspladser, græsplæner, gang- og cykelstier, tilkørselsveje og campingpladser. Armering hjælper med at undgå spordannelse og får området til at se pænt og naturligt ud. Derudover har armeringen også den egenskab, at det effektivt, får regnvandet til at sive ned i jorden, uden at der dannes vejhuller og ujævnheder.

Bærelag

  • Ved gangareal/persontrafik: 20-30 cm bærelag
  • Til personbiler: 20-30 cm bærelag
  • Til lastbiltrafik: 40-50 cm bærelag

Bærelag ved stenfyldte Ecoblocke

Bærelaget under stenfyldte blokke vil normalt være mekanisk stabilgrus, komprimeret grus eller skærve-blanding, knust beton eller asfalt.

Rodvenligt bærelag

Ønskes der et grønt område, opnås langt de bedste resultater ved at benytte et rodvenligt bærelag (det såkaldte "gartnermakadam") som typisk består af 32-64 mm skræver, som iblandes med ca. 20-25% muld. Afretningslaget beskaffenhed afhænger også af, om man ønsker et grønt område eller man vælger at fylde cellerne med sted eller lignende.

De nævnte forslag til opbygninger af græsarmerings bærelag er kun eksempler. I hvert enkelt tilfælde må opbygningen vurderes ud fra underbundens beskaffenhed og hvilke belastninger belægningen udsættes for.